مرکز جامع سرطان همدان

با توجه به پیشرفت مناسب ساختمان مرکز جامع سرطان به منظور راه‌اندازی فاز یک مرکز جامع سرطان تیمی در معاونت درمان وزارت بهداشت حاضر و اقدامات لازم برای خرید اولیه تجهیزات مورد نیاز انجام می‌شود.برای بیماران سرطانی یک طرح در شهرستان بهار با مشارکت خیران و با هدف راحتی خانواده‌هایی که فرزندانشان به سرطان مبتلا هستند بهره برداری شد.

با توجه به جایگاه خاص و شرایط راهبردی قرارگیری استان همدان در کریدور اصلی غرب به مرکز کشور مرکزی مجهز برای ترددهای متعدد یک بیمارستان جنرال و یک مرکز تروما به بزرگی و توانمندی مرکز بعثت لازم‌ بود تا بیماران ارجاع داده شده از دیگر مراکز بتوانند در این بیمارستان خدمات دریافت کنند.
وی با بیان اینکه بیمارستان بعثت، محل چندین سرویس شامل اطفال، مغز و اعصاب، ارتوپدی است افزود: بیمارستان سوختگی سال گذشته بهره برداری شد و به تازگی با جابجایی بیمارستان سوختگی، این بخش به زنان و زایمان اختصاص می یابد.
مدیر مرکز آموزشی درمانی بعثت یادآور شد: هم‌اکنون یک دستگاه بالگرد مجهز در اختیار بیمارستان قرار گرفته است و 24 ساعته در اختیار بیمارستان است.
کیانی مسیر توسعه‌ای مرکز آموزشی درمانی بعثت را رو به پیشرفت دانست و گفت: با طرح توسعه اورژانس، توانمندی بیمارستان بعثت به 2 برابر وضعیت موجود می‌رسد که امید می‌رود دهه فجر سال آینده اورژانس دوم نیز عملیاتی شود.
وی اضافه کرد: زیرساخت‌ها و ابزار و تخصص‌های مختلف در بیمارستان بعثت فراهم شده و به زودی در این بیمارستان دومین دستگاه سی تی‌اسکن نصب و استفاده می شود.
مدیر مرکز آموزشی درمانی بعثت گفت: به علت افزایش مراجعه بیماران فعالیت های اولیه از جمله جانمایی فضای فیزیکی انجام شده است.
کیانی اظهار داشت: برای ساخت این محل خیران آماده و پیشگام شده اند که انتظار می‌رود اوایل سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.
وی از بهره برداری طرح مرکز مهارت‌های معاونت آموزشی (اسکیل لب) بعثت در آینده نزدیک خبر داد و خاطر‌نشان کرد: توانمندی خوبی در آموزش پزشکان و دانشجویان رشته‌های پزشکی وجود دارد.