به ياد مرحوم محمدعلي فرشچيان

 به ياد مرحوم محمدعلي فرشچيان راد مردي كه دلش دريا بود...

روزي كه در كسوت يك خير و نيكوكار تمام عيار پاي بر خاك همدان گذاشت تا با قامتي برافراشته كلنگ احداث بزرگ ترين و مجهزترين بيمارستان روان درماني غرب كشور را در اين شهر بر زمين بزند، هنوز كمتر كسي در ديار هگمتانه او را مي شناخت. به سان غريبي آشنا آمد اما خيلي زود آوازه جود و سخايش در همه جا پيچيد و نامش به نيكي بر زبانها چرخيد.


مرحوم «محمدعلي فرشچيان» از نيك مردان روزگار است كه لطف و رحمت خداي متعال ياد و نام او را در قلب هاي مردم در بسياري از نقاط كشور و از جمله «همدان» جاودانه ساخت.
بي ترديد هر آنچه بر ما مي رسد لطف و عنايت خداوند است از مال و ثروت و جان و خانواده و سلامتي و...، اما الطاف خاص الهي هميشه همه بندگان را دربرنمي گيرد و چه رحمت و لطفي از اين بالاتر و برتر كه در اين وانفساي دنياپرستي و مال اندوزي كه بسياري حتي جان خود بر سر حفظ اموالشان مي گذارند و برخي صاحبان ثروت انبوه از خرج كردن پولشان حتي براي خانواده و خود نيز دريغ ورزيده و حرص و طمع، دل شان را همچون سنگ ساخته است، رادمردي آذربايجاني الاصل و زاده و پرورش يافته اصفهان و ساكن تهران، به اين مقام والامي رسد كه هر آنچه از مال و ثروت دنيايي با زحمت و تلاش اندوخته، صرف آسايش همنوعان و هموطنانش در سراسر كشور مي سازد و اين واقعه آيا عين رحمت الهي نيست؟
و اين نظر و لطف الهي گويا در خانواده مرحوم فرشچيان موروثي است و پدر بزرگوار ايشان هم بنياد خيريه اي در اصفهان ايجاد كرده و به فعاليتهاي عام المنفعه مي پرداخته است و از آن چنان پدري، تربيت چنين فرزندي نيز انتظار مي رود. هم چنان كه محمدعلي نيز با تشكيل بنيادي در سال 1372، در اقصي نقاط ايران خوان جود و بخشش خود را گسترانيده و به فرزندان و خانواده خود نيز آموخته تا پس از وي كار بنياد و راه پدر را ادامه بدهند.
و اما مرحوم فرشچيان در همدان علاوه بر احداث ساختمان بيمارستان ويژه روانپزشكي به مساحت 10 هزار متر مربع، ساخت بيمارستان تخصصي قلب و عروق به مساحت 26 هزار مترمربع را در اين شهر تقبل نموده و علاوه بر انجام تعهدات خود در اجراي پروژه اين بيمارستان بزرگ، كمك به دولت براي تكميل و تجهيز آن را نيز قبول كرده بود.
    
همچنين ساخت دبيرستان دخترانه 12 كلاسه با 2600 مترمربع مساحت و مدرسه راهنمايي پسرانه با 12 كلاس و 4500 مترمربع مساحت از يادگارهاي آن بزرگمرد دريا دل در همدان به شمار مي رود.
گويا از سوي بنياد نيكوكاري فرشچيان در اقصي نقاط كشور 30 مدرسه، تعدادي منزل مسكوني براي محرومين، مسجد و حوزه علميه و... ساخته شده و از جمله 17 مدرسه از تعداد مذكور، در مناطق محروم استان هرمزگان بنا شده است.
و نكته ديگر آنكه، مرحوم فرشچيان را بار دوم زماني ديدم كه براي افتتاح بيمارستان روانپزشكي به همدان آمده بود. برخلاف بار قبل، قامت برافراشته اش اندكي خميده بود و با كمك عصا راه مي رفت. گرد بيماري چهره اش را مقداري رنجور و پژمرده ساخته بود. اما اينها هيچ يك از عزم و اراده اش براي انجام كار خير نكاسته بود به طوري كه چندي بعد احداث بزرگ ترين بيمارستان تخصصي قلب و عروق غرب كشور را در همدان آغاز كرد.
آخر كلام آنكه، گاه در برابر عظمت و بزرگي انسانهاي آزاده و وارسته اي چون «محمدعلي فرشچيان» دلمان مي خواهد كاري كنيم و چيزي بگوييم اما مي دانيم كه در قلم و بيان ما نمي گنجد وصف اين بزرگي.
دلمان مي خواهد تمام قد بايستيم و دست بر سينه ارادت خود را نشان دهيم و به تمامي سرتعظيم فرود بياوريم اما اينها ناچيز است و حق مطلب را ادا نخواهد كرد.
فرشچيان در قلب هاي مردم همدان و اقصي نقاط كشور ماندگار شده و همچنان خواهد ماند. كاش روش و منش او و امثال او مانند مرحوم عليپور خير مدرسه ساز اردبيلي، ملكه ذهن و جان بسياري از ثروتمندان ما بشود كه در آن صورت سرنوشت به گونه اي ديگر براي استان ما و مخصوصاً محرومان آن رقم خواهد خورد.
اكنون حاج محمدعلي فرشچيان روي در نقاب خاك كشيد و نيك مي دانيم كه اجر و پاداش اصلي اش را خداوند متعال به او ارزاني خواهد داشت.
سلام بر او در روزي كه زاده شد و روزي كه رخت از جهان بر بست و روزي كه برانگيخته مي شود!
روح بزرگش قرين رحمت حق باد.

نويسنده: زهره شفيعي
روزنامه كيهان، شماره 19938 به تاريخ 8/3/90، صفحه ۱۱