ساخت مدارس در مناطق محروم کشور

ساخت مدارس در مناطق محروم کشور

پروژه هایآموزشی ذیل هدیه های محمد علی فرشچیان به مردم کشورش، بویژه مردم استان اصفهان، همدان، هرمزگان  و دیگر مناطق محروم کشور است که او را نمی شناختند و شاید یکبار هم، او ندیده اند.

 • دبیرستان دخترانه همدان
 • مدرسه راهنمائی پسرانه همدان
 • زمین اهدائی دبیرستان 2600 متر مربع در همدان
 • مدرسه دخترانه ناشنوایان اصفهان
 • دبستان چهار کلاسه روستای آب تاریکان همراه خانه معلم
 • .دبستان روستای چکری همراه خانه معلم
 • .دبستان روستای هیزبندگان همراه خانه معلم
 • .دبستان روستای لیموئی همراه خانه معلم
 • .دبستان روستای جلال آباد همراه خانه معلم
 • دبستان روستای دامداری نازدشت همراه خانه معلم
 • دبستان روستای ده پیرنگان همراه خانه معلم
 • مدرسه زیارت سید سلیمان همراه خانه معلم
 • مدرسه چاه گود همراه خانه معلم
 • دبستان ده نو باد افشان همراه خانه معلم
 • دبستان پیلوری همراه خانه معلم
 • دبستان باغ بالا همراه خانه معلم
 • دبستان پا سرخی همراه خانه معلم
 • دبستان سنگ بند همراه خانه معلم
 • دبستان نازدشت همراه خانه معلم
 • مدرسه راهنمایی نازدشت همراه خانه معلم
 • دبستان ده نو باد افشان همراه خانه معلم
 • دبستان انجیرانار
 • دبستان اکبرآباد نهاوند
 • دبستان حسین آباد نهاون

Date

11 October 2017

Tags

تصاویر